Nazwa pełna

TDJ EQUITY III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000519817

NIP

7382146797

REGON

123182098

Data rejestracji

14 sierpnia 2014 r.

Adres siedziby

Aleja Walentego Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

36,1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 28 maja 2015 r.

  Wartość udziałów

  36,1 mln zł

  Liczba udziałów

  360661

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014