Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PRODEKOR

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

KRS

0000515490

NIP

5783114709

REGON

281604444

Data rejestracji

2 lipca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

16 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Agatowa 17, Gronowo Górne, 82-310 Elbląg, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja mebli biurowych I sklepowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja pozostałych mebli

  • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

  • Produkcja mebli kuchennych

  • Zakładanie stolarki budowlanej

  • Działalność agencji reklamowych

  • Działalność fotograficzna

  • Działalność związana z tłumaczeniami

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu spółdzielni składają dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu I pełnomocnik.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014