Nazwa pełna

COOLOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000506415

NIP

6751500605

REGON

123092863

Adres siedziby

Nowy Świat 33 / 13, 00-029 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 kwietnia 2014 r.

Kapitał zakładowy

272,2 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni: a) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym wiceprezes zarządu o ile zostanie powołany, b) w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2016 r.

2,6 mln zł

2014 r.

750 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014