Nazwa pełna

WORK SERVICE SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000499130

NIP

8992751942

REGON

022361838

Data rejestracji

20 lutego 2014 r.

Data ostatniej zmiany

25 września 2019 r.

Adres siedziby

Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3.7 mln zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy I pozyskiwaniem pracowników

 • Działalność agencji pracy tymczasowej

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: a) gdy zarząd jest jednoosobowy - jedyny członek zarządu samodzielnie b) gdy zarząd jest wieloosobowy - dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 23 października 2014 r.

  74.072 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.703.600 ZŁ (TRZY MILIONY SIEDEMSET TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014