Nazwa pełna

HOTEL GROMADA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000485608

NIP

5252571673

REGON

146977635

Adres siedziby

Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 listopada 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowegospółkę reprezentuje jedyny członek zarz ądu, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU OGÓLNOKRAJOWEJ SPÓŁDZIELNI TURYSTYCZNEJ GROMADA, KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI TJ. POSIADA 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.09.2014