Nazwa pełna

SANEO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000468122

NIP

7811884232

REGON

302472290

Adres siedziby

Feliksa Nowowiejskiego 5, 61-731 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 lipca 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Kapitał wpłacony

1,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

222,5 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.MEEDY.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013