Nazwa pełna

MOS-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000465450

NIP

7962962384

REGON

146677212

Adres siedziby

Wita Stwosza 32 / 5, 02-661 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 czerwca 2013 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

220 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków spółki oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,1 tys. zł

2020 r.

1 mln zł

2019 r.

58,4 tys. zł

2018 r.

317 tys. zł

2017 r.

366 tys. zł

2016 r.

115,2 tys. zł

2015 r.

41,2 tys. zł

2014 r.

32,4 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
32,4 tys. zł 41,2 tys. zł 115,2 tys. zł 366 tys. zł 317 tys. zł 58,4 tys. zł 1 mln zł 4,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

269,1 tys. zł

269,1 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.MOST-TECH.PL

Adres e-mail

BIURO@MOST-TECH.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013