Nazwa pełna

TYGODNIK POWSZECHNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000045152

NIP

6760056914

REGON

350319302

Adres siedziby

Dworska 1C / Lu 3-4, 30-314 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

1,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub jednego członka zarządu z prokurentem, a jeżeli zarząd jest jednoosobowy oświadczenia w imieniu spółki może składać jedyny członek zarządu.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI TYGODNIKA POWSZECHNEGO, KTÓRA TO FUNDACJA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI I POSIADA UDZIAŁY O WARTOŚCI 1 366 000,00 ZŁ

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 2 grudnia 2002 r.

  Wartość udziałów

  1,4 mln zł

  Liczba udziałów

  2732

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 października 2014 r.

  Wartość udziałów

  300 tys. zł

  Liczba udziałów

  600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 27 kwietnia 2011 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, USTANOWIONY PROKURENT JEST UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z KAŻDYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2015 r.

90 tys. zł

2014 r.

105 tys. zł

2013 r.

105 tys. zł

2012 r.

105 tys. zł

2006 r.

90 tys. zł

2005 r.

80 tys. zł

2004 r.

7,6 tys. zł

2004
2005
2006
2012
2013
2014
2015
7,6 tys. zł 80 tys. zł 90 tys. zł 105 tys. zł 105 tys. zł 105 tys. zł 90 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

REDAKCJA@TYGODNIK.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4759 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1993