Poprzednio

AISAN KOGENERACJA I

Nazwa pełna

GI HRUBIESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000450145

NIP

5272689863

REGON

146535400

Adres siedziby

Pl. Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 lutego 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu działających samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

207,1 tys. zł

2021 r.

374,5 tys. zł

2020 r.

1,1 mln zł

2020
2021
2022
1,1 mln zł 374,5 tys. zł 207,1 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

HRUBIESZOW@GREENINVESTMENT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013