Nazwa pełna

PBO ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000044978

NIP

6340134688

REGON

008134421

Data rejestracji

24 września 2001 r.

Data ostatniej zmiany

7 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Wojska Polskiego 136A, 41-208 Sosnowiec, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

295.7 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie wykopów I wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Posadzkarstwo; Tapetowanie I oblicowywanie ścian

 • Malowanie I szklenie

 • Wykonywanie konstrukcji I pokryć dachowych

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 17 maja 2018 r.

  100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 295.680,00 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 45 SĄD REJONOWY-WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001