Poprzednio

EKO RAVEN

Nazwa pełna

ECO RAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000447413

NIP

5993165021

REGON

081101790

Adres siedziby

Przemysłowa 4, 66-470 Kostrzyn Nad Odrą, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 stycznia 2013 r.

Kapitał zakładowy

1,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz podpisywania umów w imieniu spółki upoważnieni są: a/ prezes zarządu - jednoosobowo, b/dwóch członków zarządu działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

36,5 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

99 mln zł

36,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013