Nazwa pełna

"PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA WYDAWNICTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

KRS

0000446389

NIP

1080014096

REGON

146490703

Adres siedziby

Nowy Świat 10, 62-020 Swarzędz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 stycznia 2013 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

90 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - łącznie dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

JEDEN UDZIAŁ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013