Nazwa pełna

CMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000443829

NIP

6490001173

REGON

272819315

Adres siedziby

Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 grudnia 2012 r.

Kapitał zakładowy

118,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

22 stycznia 2020 r.

DKK-30/2020

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  118,2 mln zł

  Liczba udziałów

  863020

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

57 mln zł

2021 r.

72,8 mln zł

2020 r.

51 mln zł

2019 r.

6,7 mln zł

2018 r.

34,6 mln zł

2017 r.

30,9 mln zł

2016 r.

18,2 mln zł

2010 r.

50,1 tys. zł

2009 r.

44,4 tys. zł

2008 r.

2 mln zł

2006 r.

2,5 mln zł

2005 r.

1,4 tys. zł

2004 r.

1 mln zł

2004
2005
2006
2008
2009
2010
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mln zł 1,4 tys. zł 2,5 mln zł 2 mln zł 44,4 tys. zł 50,1 tys. zł 18,2 mln zł 30,9 mln zł 34,6 mln zł 6,7 mln zł 51 mln zł 72,8 mln zł 57 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

31,6 mln zł

14,7 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.CMC.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.08.2012