Nazwa pełna

SANKATARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000436972

NIP

9512361390

REGON

146358122

Data rejestracji

23 października 2012 r.

Adres siedziby

Piecuszka 1, 02-836 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes jednoosobowo w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Od 23 października 2012 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 23 października 2012 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013