Nazwa pełna

SANKATARINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000436972

NIP

9512361390

REGON

146358122

Data rejestracji

23 października 2012 r.

Data ostatniej zmiany

17 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Piecuszka 1, 02-836 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Przetwarzanie I konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

 • Przetwarzanie I konserwowanie mięsa z drobiu

 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

 • Produkcja soków z owoców I warzyw

 • Pozostałe przetwarzanie I konserwowanie owoców I warzyw

 • Produkcja przypraw

 • Wytwarzanie gotowych posiłków I dań

 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych I żywności dietetycznej

 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

 • Produkcja napojów bezalkoholowych; Produkcja wód mineralnych I pozostałych wód butelkowanych

 • Sprzedaż hurtowa owoców I warzyw

 • Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

 • Sprzedaż detaliczna owoców I warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych I bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Reklama

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Działalność wydawnicza

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes jednoosobowo w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Od 23 października 2012 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 23 października 2012 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013