Nazwa pełna

OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000043550

NIP

6220005712

REGON

250017863

Adres siedziby

Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

12,2 mln zł

Kapitał wpłacony

12,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • BEATA KLIMEK JEST PREZYDENTEM MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO KTÓRE JEST 100% AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA. SPÓŁKA TA JEST Z KOLEI 51% AKCJONARIUSZEM OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 39 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,5 mln zł

2021 r.

11,6 mln zł

2020 r.

9 mln zł

2019 r.

7,7 mln zł

2017 r.

650,9 tys. zł

2011 r.

383,1 tys. zł

2010 r.

340,1 zł

2006 r.

830,2 tys. zł

2006
2010
2011
2017
2019
2020
2021
2022
830,2 tys. zł 340,1 zł 383,1 tys. zł 650,9 tys. zł 7,7 mln zł 9 mln zł 11,6 mln zł 2,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

20 mln zł

7,7 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.OZCSA.PL

Adres e-mail

OZC@OZCSA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 800 SĄD REJONOWY W KALISZU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000