Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 3 listopada 2016 r.

Nazwa pełna

LAST MOMENT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000431860

NIP

5252536613

REGON

146284607

Data rejestracji

5 września 2012 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Antoniego Józefa Madalińskiego 73/75 / 5, 02-549 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków spółki oraz podpisywania w jej imieniu dokumentów uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 5 września 2012 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 września 2012 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW