Nazwa pełna

LAST MOMENT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000431860

NIP

5252536613

REGON

146284607

Data rejestracji

5 września 2012 r.

Data ostatniej zmiany

3 listopada 2016 r.

Adres siedziby

Antoniego Józefa Madalińskiego 73/75 / 5, 02-549 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność związana z projekcją filmów

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków spółki oraz podpisywania w jej imieniu dokumentów uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 5 września 2012 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 września 2012 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW