Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ NOWY TARG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000043037

NIP

7350010250

REGON

490761831

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

45,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu albo dwóch prokurentów działających łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  27,1 mln zł

  Liczba udziałów

  54226

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  18 mln zł

  Liczba udziałów

  36000

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 15 września 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, DO DOKONANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 15 września 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, DO DOKONANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 22 sierpnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, DO DOKONANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

51,8 tys. zł

2022 r.

74,4 tys. zł

2021 r.

10,8 mln zł

2020 r.

128,8 tys. zł

2018 r.

10,1 mln zł

2018
2020
2021
2022
2023
10,1 mln zł 128,8 tys. zł 10,8 mln zł 74,4 tys. zł 51,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

21,8 mln zł

10,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 986 SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001