Poprzednio

NOWOTARSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W NOWYM TARGU

Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ NOWY TARG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000043037

NIP

7350010250

REGON

490761831

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

27,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu albo prokurent

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  27,1 mln zł

  Liczba udziałów

  54226

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 15 września 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, DO DOKONANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 15 września 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, DO DOKONANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 22 sierpnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, DO DOKONANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

10,8 mln zł

2020 r.

128,8 tys. zł

2018 r.

10,1 mln zł

2018
2020
2021
10,1 mln zł 128,8 tys. zł 10,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

21,8 mln zł

10,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 986 SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001