Poprzednio

ATHOS VENTURE CAPITAL

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

41,4 mln zł

20,1 mln zł