Poprzednio

ATHOS VENTURE CAPITAL

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 26.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 20.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 17.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 28.09.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 27.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 12.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 14.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 07.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 28.06.2013

  02. 08. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 02. 08. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 02. 08. 2012 - 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 02. 08. 2012 - 31. 12. 2012

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII A

  Liczba akcji w serii

  250000

  Uprzywilejowanie

  250000 LICZBA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH. AKCJE IMIENNE A SĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII B

  Liczba akcji w serii

  500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C

  Liczba akcji w serii

  24946789

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII D

  Liczba akcji w serii

  10000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII F

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA G

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII H

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E

  Liczba akcji w serii

  15000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE