Nazwa pełna

ERA+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000418549

NIP

6272732097

REGON

242913842

Adres siedziby

Katowicka 16B, 41-500 Chorzów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 kwietnia 2012 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki, jak również do podpisywania w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu wspólnie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,9 mln zł

2021 r.

2,8 mln zł

2020 r.

2,5 mln zł

2019 r.

2 mln zł

2018 r.

2,1 mln zł

2017 r.

1,9 mln zł

2016 r.

2,4 mln zł

2015 r.

2,2 mln zł

2014 r.

1,8 mln zł

2013 r.

1,2 mln zł

2012 r.

184,3 tys. zł

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
184,3 tys. zł 1,2 mln zł 1,8 mln zł 2,2 mln zł 2,4 mln zł 1,9 mln zł 2,1 mln zł 2 mln zł 2,5 mln zł 2,8 mln zł 2,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012