Poprzednio

MOSTOSTAL - SIEDLCE ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Nazwa pełna

POLIMEX-MOSTOSTAL ZUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000041655

NIP

8212016553

REGON

710525457

Adres siedziby

Terespolska 12, 08-110 Siedlce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W razie gdy zarząd jest więcej niż jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 27 lutego 2019 r.

    PROKURA UPOWAŻNIAJĄCA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

21,5 tys. zł

2022 r.

63,8 tys. zł

2021 r.

25,1 tys. zł

2020 r.

18,4 tys. zł

2019 r.

51,1 tys. zł

2018 r.

52,5 tys. zł

2017 r.

54,6 tys. zł

2016 r.

14 tys. zł

2015 r.

37,5 tys. zł

2008 r.

360 zł

2007 r.

5,9 tys. zł

2006 r.

2,8 tys. zł

2006
2007
2008
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,8 tys. zł 5,9 tys. zł 360 zł 37,5 tys. zł 14 tys. zł 54,6 tys. zł 52,5 tys. zł 51,1 tys. zł 18,4 tys. zł 25,1 tys. zł 63,8 tys. zł 21,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1189 SĄD REJONOWY W SIEDLCACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000