Nazwa pełna

WWA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000041271

NIP

5830006767

REGON

000742457

Adres siedziby

Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

90,1 mln zł

Kapitał docelowy

44,2 mln zł

Kapitał wpłacony

90,1 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

3,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

PND

Liczba wyemitowanych akcji:

97,5 mln

Wartość rynkowa:

344,3 mln zł

Decyzje UOKiK

23 stycznia 2020 r.

DKK-32/2020

Kontrola koncentracji

12 sierpnia 2016 r.

DKK-121/2016

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 60 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 27 czerwca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 27 czerwca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 27 czerwca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

138,6 tys. zł

2006 r.

673,2 zł

2005 r.

15 tys. zł

2005
2006
2018
15 tys. zł 673,2 zł 138,6 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.POLNORD.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 5887 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001