Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ

KRS

0000041253

NIP

8992226578

REGON

931910454

Adres siedziby

Racławicka 101, 53-149 Wrocław, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

4 września 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składają: 1. Prezes zarządu fundacji - jednoosobowo 1. Dwaj członkowie zarządu działający łącznie 3. Członek zarządu i pełnomocnik - działający łącznie w granicach pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi 4. Dwaj pełnomocnicy działający łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa (statut par. 25)

  • Od 4 września 2001 r.

    PREZES ZARZĄDU/DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

  • Od 4 września 2001 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU D/S PROGRAMOWYCH I ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO

  • Od 4 września 2001 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU D/S ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYCH

Cel działania

Celem fundacji edukacji międzynarodowej jest działanie na rzecz wzbogacania możliwości edukacji społeczeństwa poprzez: a) wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i nauki, b) wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania tożsamości regionalnej, c) wspieranie finansowe szkół wszystkich szczebli w ich działalności edukacyjnej, d) zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości, e) udzielanie pomocy innym placówkom oświatowym w zakresie kontaktów międzynarodowych, f) wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2010 r.

699,4 zł

2006 r.

683,8 zł

Inne dane

Adres www

WWW.FEM.ORG.PL

Adres e-mail

[email protected]

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 5537 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY