Nazwa pełna

REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000412210

NIP

9481998168

REGON

670160466

Adres siedziby

Tartaczna 3 / 1, 26-600 Radom, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 lutego 2012 r.

Kapitał zakładowy

36,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest jeden członek zarządu działający samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu i prokurenta działających łącznie.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

166,1 tys. zł

2021 r.

614,6 tys. zł

2020 r.

541,4 tys. zł

2012 r.

5,3 tys. zł

2012
2020
2021
2022
5,3 tys. zł 541,4 tys. zł 614,6 tys. zł 166,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020