Nazwa pełna

KERRIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000412151

NIP

5213628133

REGON

146020251

Adres siedziby

Al.jana Pawła Ii 27, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lutego 2012 r.

Kapitał zakładowy

113,5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

34,9 tys. zł

2022 r.

22,1 tys. zł

2021 r.

22,7 tys. zł

2020 r.

386,9 tys. zł

2019 r.

15 tys. zł

2018 r.

9,3 tys. zł

2017 r.

789,1 tys. zł

2016 r.

4,4 tys. zł

2015 r.

3 tys. zł

2014 r.

290,5 tys. zł

2013 r.

487,4 tys. zł

2012 r.

9,5 tys. zł

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9,5 tys. zł 487,4 tys. zł 290,5 tys. zł 3 tys. zł 4,4 tys. zł 789,1 tys. zł 9,3 tys. zł 15 tys. zł 386,9 tys. zł 22,7 tys. zł 22,1 tys. zł 34,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

1,6 mln zł

864,6 tys. zł

2007 - 2013

1

700 tys. zł

416,5 tys. zł

Łącznie

3

2,3 mln zł

1,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012