Nazwa pełna

JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000410618

NIP

5213627116

REGON

145995588

Adres siedziby

Rolna 43 B, 40-555 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

7 lutego 2012 r.

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Kapitał wpłacony

1,1 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

54 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Spółka notowana na GPW

Skrót:

JWW

Liczba wyemitowanych akcji:

11 mln

Wartość rynkowa:

38,1 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

116,7 tys. zł

2021 r.

116,7 tys. zł

2020 r.

606,8 tys. zł

2019 r.

70 tys. zł

2018 r.

56 tys. zł

2017 r.

70 tys. zł

2016 r.

70 tys. zł

2015 r.

116,5 tys. zł

2014 r.

192 tys. zł

2013 r.

263,9 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
263,9 tys. zł 192 tys. zł 116,5 tys. zł 70 tys. zł 70 tys. zł 56 tys. zł 70 tys. zł 606,8 tys. zł 116,7 tys. zł 116,7 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK