Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 13 marca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA IM.FRANCISZKA STEFCZYKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000407731

NIP

5862275625

REGON

221592558

Data rejestracji

10 stycznia 2012 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  • Badanie rynku i opinii publicznej

  • Działalność fotograficzna

  • Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo - dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie - członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012