Nazwa pełna

FUNDACJA IM.FRANCISZKA STEFCZYKA

KRS

0000407731

NIP

5862275625

REGON

221592558

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

10 stycznia 2012 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo - dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie - członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
  • UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU FUNDACJI - PREZES ZARZĄDU - OSOBA ZAJMUĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012