Nazwa pełna

FUNDACJA IM.FRANCISZKA STEFCZYKA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000407731

NIP

5862275625

REGON

221592558

Data rejestracji

10 stycznia 2012 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność fotograficzna

 • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Działalność związana z grami losowymi I zakładami wzajemnymi

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo - dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie - członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012