Nazwa pełna

"KREATIFF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000407034

NIP

7781459291

REGON

300975880

Adres siedziby

Salicka 26A, 61-308 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 stycznia 2012 r.

Kapitał zakładowy

153,4 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu jednoosobowego do składania oświadczenia woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest działanie prezesa zarządu samodzielnie a w przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczenia woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 2 stycznia 2012 r.

  Wartość udziałów

  72,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  1450

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 2 stycznia 2012 r.

  Wartość udziałów

  72,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  1450

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5 tys. zł

2020 r.

5 tys. zł

2012 r.

7,5 tys. zł

2012
2020
2021
7,5 tys. zł 5 tys. zł 5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014