Nazwa pełna

GRABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000403977

NIP

9680971930

REGON

302002324

Adres siedziby

11, Fajum, 62-874 Brzeziny, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 grudnia 2011 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

3,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Sprawozdanie za rok 2022

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 28 grudnia 2011 r.

  887 udziałów o łącznej wysokości 88.700,00 zł oraz 30.067 udziałów o łącznej wysokości 3.006.700,00 zł na zasadzie współwłasności łącznej z grzegorzem grabowskim.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 grudnia 2011 r.

  887 udziałów o łącznej wysokości 88.700,00 zł oraz 30.067 udziałów o łącznej wysokości 3.006.700,00 zł na zasadzie współwłasności łącznej z andrzejem grabowskim.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

124,4 tys. zł

2021 r.

8,8 mln zł

2020 r.

173,3 tys. zł

2019 r.

28 tys. zł

2018 r.

22,4 tys. zł

2017 r.

28 tys. zł

2016 r.

24,6 tys. zł

2015 r.

16,8 tys. zł

2014 r.

33,8 tys. zł

2013 r.

290,4 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
290,4 tys. zł 33,8 tys. zł 16,8 tys. zł 24,6 tys. zł 28 tys. zł 22,4 tys. zł 28 tys. zł 173,3 tys. zł 8,8 mln zł 124,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012