Nazwa pełna

OKNOKOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000403744

NIP

6772365851

REGON

122452443

Adres siedziby

121, Ochmanów, 32-003 Podłęże, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 grudnia 2011 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

6,1 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy jedyny członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli lub zaciągania zobowiązań, których wartość nie przekracza 250. 000 zł uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie, natomiast do składania oświadczeń woli lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 250. 000 zł konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 grudnia 2011 r.

  Wartość udziałów

  3,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  61

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 grudnia 2011 r.

  Wartość udziałów

  3,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  61

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011