Poprzednio

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH J.E. SOBCZAK

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

11,7 mln zł

3,5 mln zł

2007 - 2013

2

9,9 mln zł

3,9 mln zł

Łącznie

4

21,6 mln zł

7,4 mln zł