Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,5 mln zł

2019 r.

684,6 tys. zł

2018 r.

42,9 tys. zł

2017 r.

96,1 tys. zł

2016 r.

2,8 mln zł

2013 r.

120,8 tys. zł

2012 r.

3,3 mln zł

2011 r.

3,2 tys. zł

2010 r.

843 tys. zł

2009 r.

70,4 tys. zł

2008 r.

23 tys. zł

2007 r.

23,2 tys. zł

2006 r.

22 tys. zł

2005 r.

25,7 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2016
2017
2018
2019
2020
25,7 tys. zł 22 tys. zł 23,2 tys. zł 23 tys. zł 70,4 tys. zł 843 tys. zł 3,2 tys. zł 3,3 mln zł 120,8 tys. zł 2,8 mln zł 96,1 tys. zł 42,9 tys. zł 684,6 tys. zł 4,5 mln zł