Poprzednio

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH J.E. SOBCZAK

Nazwa pełna

JES OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000398512

NIP

6692388732

REGON

320012573

Adres siedziby

Szczecińska 63, 75-122 Koszalin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

7 października 2011 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje jedynie wspólnikowi odpowiadającemu bez ograniczeń - komplementariuszowi, tj. Jes opakowania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w koszalinie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 7 października 2011 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  20.000 ZŁ ( DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  2.000 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.000 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 7 października 2011 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  2.000 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 30 października 2014 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  20000

  Wartość wkładu umówionego

  2000

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

33,6 tys. zł

2020 r.

4,7 mln zł

2019 r.

684,6 tys. zł

2018 r.

42,9 tys. zł

2017 r.

96,1 tys. zł

2016 r.

2,8 mln zł

2013 r.

120,8 tys. zł

2012 r.

3,3 mln zł

2011 r.

3,2 tys. zł

2010 r.

843 tys. zł

2009 r.

70,4 tys. zł

2008 r.

23 tys. zł

2007 r.

23,2 tys. zł

2006 r.

22 tys. zł

2005 r.

25,7 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25,7 tys. zł 22 tys. zł 23,2 tys. zł 23 tys. zł 70,4 tys. zł 843 tys. zł 3,2 tys. zł 3,3 mln zł 120,8 tys. zł 2,8 mln zł 96,1 tys. zł 42,9 tys. zł 684,6 tys. zł 4,7 mln zł 33,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

11,7 mln zł

3,5 mln zł

2007 - 2013

2

9,9 mln zł

3,9 mln zł

Łącznie

4

21,6 mln zł

7,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015