Nazwa pełna

POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000039691

NIP

7861000583

REGON

630247201

Adres siedziby

Kasztanowa 5, 63-004 Tulce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 sierpnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

16,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja: - prezes zarządu - samodzialnie - dwóch członków zarządu, lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

16 marca 2021 r.

DKK-67/2021

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

10,9 mln zł

2018 r.

8 tys. zł

2017 r.

424,1 tys. zł

2014 r.

328,1 tys. zł

2006 r.

15 tys. zł

2004 r.

12,3 tys. zł

2004
2006
2014
2017
2018
2019
12,3 tys. zł 15 tys. zł 328,1 tys. zł 424,1 tys. zł 8 tys. zł 10,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

18 mln zł

10,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8996 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001