Nazwa pełna

GRAND BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000375958

NIP

6711800117

REGON

320949883

Adres siedziby

Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 stycznia 2011 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

11,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu jednoosobowego , spółka reprezentowana jest jednoosobowo, a w przypadku powołania zarządu wieloosobowego, spółka reprezentowana jest łącznie przez dwóch członków zarządu , albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 14 stycznia 2011 r.

  2323 udziały o łącznej wartości 2.323.000,00 zł słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 września 2011 r.

  2228 udziałów o łącznej kwocie 2.228.000,00 zł słownie dwa miliony dwieście dwadziescia osiem tysięcy złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 lipca 2013 r.

  1440 udziałów na łączną kwotę 1 440 000,00 pln słownie:jeden milion czterysta czterdzieści tysiecy

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 listopada 2013 r.

  1350 udziałów na łączną kwotę 1 350 000,00 pln (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,8 mln zł

2020 r.

2,6 mln zł

2019 r.

32,1 tys. zł

2018 r.

692,9 tys. zł

2017 r.

12,9 tys. zł

2016 r.

2,8 tys. zł

2014 r.

89,8 tys. zł

2013 r.

8,9 tys. zł

2012 r.

7,1 tys. zł

2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7,1 tys. zł 8,9 tys. zł 89,8 tys. zł 2,8 tys. zł 12,9 tys. zł 692,9 tys. zł 32,1 tys. zł 2,6 mln zł 4,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,9 mln zł

433,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015