Nazwa pełna

"CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH"

KRS

0000372899

NIP

7010270911

REGON

142732546

Adres siedziby

Słoneczna 37, 00-789 Warszawa, Polska

Forma prawna

INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Data rejestracji

21 grudnia 2010 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Dyrektor Organ reprezentacji
Organ założycielski

organ_zalozycielski

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

163,7 tys. zł

2021 r.

2,6 mln zł

2020 r.

5,9 tys. zł

2019 r.

5,6 tys. zł

2018 r.

34 tys. zł

2017 r.

51,4 tys. zł

2016 r.

62,2 tys. zł

2015 r.

2,1 tys. zł

2014 r.

89 tys. zł

2013 r.

25,6 tys. zł

2012 r.

3,1 tys. zł

2011 r.

114,3 tys. zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
114,3 tys. zł 3,1 tys. zł 25,6 tys. zł 89 tys. zł 2,1 tys. zł 62,2 tys. zł 51,4 tys. zł 34 tys. zł 5,6 tys. zł 5,9 tys. zł 2,6 mln zł 163,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011