Nazwa pełna

FUNDACJA GRYFITA, INICJATYWA ZACHODNIOPOMORSKIE - WARSZAWA

KRS

0000371864

NIP

7010272933

REGON

142719149

Adres siedziby

Marszałkowska 72 / 17, 00-545 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

14 grudnia 2010 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu łącznie z członkiem zarządu.

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011