Nazwa pełna

POLSKA SIEĆ HANDLOWA LIVIO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000364909

NIP

8992703713

REGON

021346890

Adres siedziby

Pszczyńska 186, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 września 2010 r.

Kapitał zakładowy

7,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, a w przypadku zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem o wartości przekraczającej 1. 000. 000,00 zł (jeden milion złotych) - do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest trzech członków zarządu łącznie lub dwóch członków zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

16 stycznia 2013 r.

DKK-4/2013

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW