Nazwa pełna

NANIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000364507

NIP

7822512586

REGON

301549569

Data rejestracji

16 września 2010 r.

Data ostatniej zmiany

5 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Zacisze 7, 65-775 Zielona Góra, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

445 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Przetwarzanie I konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

  • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów I wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

  • Restauracje I pozostałe placówki gastronomiczne

  • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) I pozostała gastronomiczna działalność usługowa

  • Przygotowywanie I podawanie napojów

  • Reklama

  • Wynajem I dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Działalność związana z grami losowymi I zakładami wzajemnymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowa

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010