Nazwa pełna

MOBISET SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000364174

NIP

9512321769

REGON

142295040

Adres siedziby

Puławska 300 A, 02-819 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 sierpnia 2010 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  01.01.2017

  Do

  18.05.2020

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

23 października 2017 roku, notariusz małgorzata augustowska-traczyk, kancelaria notarialna w warszawie, repertorium a nr 3033/2017 , 23. 10. 2017

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2021

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Bilans

Aktywa / Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 31 sierpnia 2010 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 sierpnia 2010 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010