Nazwa pełna

AGORA-HOLDING, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000035128

NIP

5260305650

REGON

008056046

Data rejestracji

10 sierpnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

30 maja 2019 r.

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

52.2 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki upoważnionych będzie: 1) prezes zarządu działający samodzielnie, 2) dwóch członków zarządu działających łącznie, 3) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 10 sierpnia 2001 r.

  1 UDZIAŁ - 10427.84 ZŁ(DZIESIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA SIEDEM ZŁOTYCH OSIEMDZIESIĄT CZTERY GROSZE)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 sierpnia 2001 r.

  1 UDZIAŁ - 10427.84 ZŁ(DZIESIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA SIEDEM ZŁOTYCH OSIEMDZIESIĄT CZTERY GROSZE)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 1 UDZIAŁ - 10427.84 ZŁ(DZIESIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA SIEDEM ZŁOTYCH OSIEMDZIESIĄT CZTERY GROSZE)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 września 2015 r.

  1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.427,84 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 2 listopada 2015 r.

  1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.427,84 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

JEDEN UDZIAŁ

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 18239 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1989