Nazwa pełna

EX - SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000346192

NIP

5562706015

REGON

340695496

Adres siedziby

Inowrocławska 12, 88-170 Pakość, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 stycznia 2010 r.

Kapitał zakładowy

138,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji spółki uprawniony jest prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony do reprezentacji spółki jest każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

9 tys. zł

2020 r.

12,8 tys. zł

2014 r.

5 tys. zł

2012 r.

13,7 tys. zł

2012
2014
2020
2021
13,7 tys. zł 5 tys. zł 12,8 tys. zł 9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015