Nazwa pełna

"FERSTEEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000343340

NIP

7872081295

REGON

301290290

Data rejestracji

8 grudnia 2009 r.

Data ostatniej zmiany

3 kwietnia 2018 r.

Adres siedziby

Wojska Polskiego 15, 64-500 Szamotuły, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

30 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych

 • Obróbka I usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Przetwarzanie I unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

 • Demontaż wyrobów zużytych

 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

 • Działalność związana z rekultywacją I pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową dróg I autostrad

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego I drobnych wyrobów metalowych

 • Sprzedaż hurtowa paliw I produktów pochodnych

 • Sprzedaż hurtowa metali I rud metali

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu I dodatkowego wyposażenia hydraulicznego I grzejnego

 • Sprzedaż hurtowa odpadów I złomu

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Transport drogowy towarów

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 8 grudnia 2009 r.

  240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 grudnia 2009 r.

  30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 grudnia 2009 r.

  30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009