Nazwa pełna

"LUKMAN MULTIMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000342749

NIP

8252134129

REGON

060530228

Adres siedziby

Leszno 14, 01-192 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 listopada 2009 r.

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: 1) prezes zarządu lub wiceprezes zarządu działający samodzielnie, 2) członek zarządu działający łącznie z drugim członkiem zarządu, 3) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

20,6 mln zł

2020 r.

105 tys. zł

2018 r.

3 mln zł

2016 r.

569,5 zł

2014 r.

3,1 mln zł

2011 r.

1 mln zł

2011
2014
2016
2018
2020
2023
1 mln zł 3,1 mln zł 569,5 zł 3 mln zł 105 tys. zł 20,6 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,2 mln zł

3 mln zł

2007 - 2013

2

7,3 mln zł

3,5 mln zł

Łącznie

3

13,5 mln zł

6,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011