Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 17.12.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 03.03.2020

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 23.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 24.10.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 25.08.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 12.05.2016

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 31.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 17.09.2013

  2010 rok

 • 17.09.2013

  2009 rok

 • 11.09.2013

  2012 rok

 • 11.09.2013

  2011 rok

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 2010 rok

 • 2009 rok

 • 2012 rok

 • 2011 rok