Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

236,4 tys. zł

2015 r.

2,4 tys. zł

2014 r.

3 tys. zł

2014
2015
2020
3 tys. zł 2,4 tys. zł 236,4 tys. zł