Poprzednio

NUNHEMS NASIONA

Nazwa pełna

"NUNHEMS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000033648

NIP

7781391185

REGON

634192744

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

2,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego członkowie zarządu reprezentują spółkę jednoosobowo

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
  • Od 15 września 2021 r.

    PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

136,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001