Nazwa pełna

ALUFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000333440

NIP

6462864614

REGON

241272401

Adres siedziby

Strefowa 4, Tychy, 43-109 Tychy 9, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 sierpnia 2009 r.

Kapitał zakładowy

66,8 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd spółki jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samoistnie członek zarządu lub prokurent. Natomiast w przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie zarządu lub członek zarządu z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 3 sierpnia 2009 r.

  Wartość udziałów

  66,8 mln zł

  Liczba udziałów

  188249

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

442,9 tys. zł

2021 r.

705,5 tys. zł

2020 r.

49,5 tys. zł

2019 r.

20,1 tys. zł

2018 r.

85,7 tys. zł

2017 r.

3,2 mln zł

2016 r.

3,7 mln zł

2015 r.

4,1 mln zł

2014 r.

2,8 mln zł

2013 r.

2,4 mln zł

2012 r.

2,4 mln zł

2011 r.

2,4 mln zł

2010 r.

2 mln zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mln zł 2,4 mln zł 2,4 mln zł 2,4 mln zł 2,8 mln zł 4,1 mln zł 3,7 mln zł 3,2 mln zł 85,7 tys. zł 20,1 tys. zł 49,5 tys. zł 705,5 tys. zł 442,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009