Nazwa pełna

ALMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000323139

NIP

5922204475

REGON

220746692

Data rejestracji

9 lutego 2009 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  01.01.2011

  Do

  01.01.2013

 • Od

  31.01.2013

  Do

  01.09.2013

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009