Nazwa pełna

ALMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000323139

NIP

5922204475

REGON

220746692

Data rejestracji

9 lutego 2009 r.

Data ostatniej zmiany

8 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2011-01-01

  Do

  2013-01-01

 • Od

  2013-01-31

  Do

  2013-09-01

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników I agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009