Nazwa pełna

FUNDACJA POMOCY NA RZECZ ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ IM. GEN. BRYG. LEOPOLDA OKULICKIEGO PS "NIEDŹWIADEK"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000032235

NIP

5251441715

REGON

006211761

Data rejestracji

19 października 2001 r.

Adres siedziby

Mariańska 1, 00-123 Warszawa, Polska

Cel działania

Opieka i leczenie żołnierzy armii krajowej oraz ich najbliższych rodzin w uruchamianych przez fundację jednostkach opieki medycznej w kraju i za granicą, - upowszechnianie trwałych, patriotycznych wartości wynikających z tradycji i działalności armii krajowej przez kolportaż publikacji, tradycyjne spotkania itp - pomoc żołnierzom armii krajowej i ich najbliższym rodzinom w kraju i poza granicami rzeczypospolitej Polskiej, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji bytowo materialnej, poprzez zaopatrywanie w leki,odzież, zapomogi pieniężne.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawnieni są dwaj członkowie zarządu w działaniu łącznym.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF-311 SĄD REJONOWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO- REJESTROWY